"Zij dan, die zjn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd. En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden" (Handelingen 2:41,42 NBG).

Enkele contactadressen voor
Nederlandstalige gemeenten van Christus

Nederland

Vlaanderen

Suriname

Churches of Christ in Holland and Belgium
(Information in English)

Voor inlichtingen in andere talen:
For information in other languages:

Les Eglises du Christ

Gemeinden Christi

Le Chiese di Christo

Las iglesias de Cristo

Churches of Christ